Arhive pe categorii: Psaltire pentru blogoslavnici

Psalmii cîntați – Eugen Tamas

Iată un proiect care merită toată atenția. În adolescență am început să cînt psalmii. Am considerat că este mai bine să avem versuri sigure, chiar dacă muzica ar putea fi proastă. Astfel am luat Psalmii din traducerea Cornilescu, fără a … Continuă lectura

Publicat în Muzica, Psaltire pentru blogoslavnici, Re-psalmodieri | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 31

Proverbe 31: 8 Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! 9 Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit. 26 Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sînt pe … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 1 comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 30

Proverbe 30: 2 Negreşit, sînt mai prost decît oricine, şi n’am pricepere de om. 3 N’am învăţat înţelepciunea, şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor. 4 Cine s’a suit la ceruri, şi cine s’a pogorît din ele? Cine a adunat vîntul în … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 2 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 29

Proverbe 29: 1 Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată şi fără leac. – 2 Cînd se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar cînd stăpîneşte cel rău, poporul geme. – 3 Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 28

Proverbe 28: 1 Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tînăr. – 2 Cînd este răscoală într’o ţară, sînt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinueşte. –

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 27

2 Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 3 Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă. 5 Mai bine o mustrare pe faţă … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 1 comentariu

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 26

Proverbe 26 1  Precum este zăpada în timpul verii şi ploaia la seceriş, aşa nu-i place celui nebun cinstea. 2  Precum vrabia zboară şi rândunica se înalţă în văzduh, tot aşa blestemul fără pricină nu nimereşte. 3  Biciul este bun … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 25

Proverbe 25 2  Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul. 3  Precum înălţimea cerului şi adâncul pământului sunt lucruri nepătrunse, tot aşa şi inima regilor. 4  Curăţă argintul de zgură şi … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 24

Proverbe 24 1 Nu pismui pe oamenii cei răi, şi nu dori să fii cu ei; 2 căci inima lor se gîndeşte la prăpăd, şi buzele lor vorbesc nelegiuiri. – 5 Un om înţelept este plin de putere, şi cel … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 3 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 23

Proverbe 23: 1 Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: 6 Nu mînca pînea celui pismaş, şi nu pofti mîncările lui alese, 9 Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 1 comentariu

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 22

Proverbe 22 1 Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. 4 Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. 5 Spini şi … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 3 comentarii

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 21

Proberbe 21 2 Omul socoteşte că toate căile lui sînt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. – 4 Privirile trufaşe şi inima îngîmfată, această candelă a celor răi, nu este decît păcat. – 7 Silnicia celor răi … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 20

Proverbe 20: 3 Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere. – 5 Sfaturile în inima omului sînt ca nişte ape adînci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 1 comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 19

Proverbe 19: 1 Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui, decît un bogat cu buze stricate şi nebun. – 2 Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. – 3 … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 1 comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 18

Proverbe 18: 1 Cel ursuz caută ce -i place lui, se supără de orice lucru bun. 2 Nebunului nu -i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. – 3 Cînd vine cel rău, vine şi dispreţul; şi … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 2 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 17

Proberbe 17 3 Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile, este Domnul. – 4 Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. – 5 Cine îşi bate … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 3 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 16

Proverbe 16: 2 Toate căile omului sînt curate în ochii lui, dar celce cercetează duhurile este Domnul. – 5 Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului; hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. – 6 Prin dragoste şi credincioşie omul … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 3 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 15

Proverbe 15: 1 Un răspuns blînd potoleşte mînia, dar o vorbă aspră aţîţă mînia. 2 Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. – 3 Ochii Domnului sînt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 22 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 14

Proverbe 14: 2 Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strîmbe, Îl nesocoteşte. – 3 În gura nebunului este o nuia pentru mîndria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. –

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 13

Proverbe 13 2 Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de sîlnicie. – 3 Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. – 5 Cel neprihănit urăşte cuvintele mincinoase, … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 4 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 12

Proverbe 12 1 Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. – 2 Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osîndeşte pe cel plin de răutate. 3 Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 3 comentarii

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 11

Proverbe 11 1 Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. 2 Când vine mândria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. 5 Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 2 comentarii

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 10

Proverbe 10 6 Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. 7 Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. 8 Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 3 comentarii

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 9 Update – programul de citire

Proverbe 9 1  Înţelepciunea şi-a zidit casă rezemată pe şapte stâlpi, 2  A înjunghiat vite pentru ospăţ, a pregătit vinul cu mirodenii şi a întins masa sa. 3  Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetăţii: 4 … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 8 comentarii

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 8

Proverbe 8 2 Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 13 Frica de Domnul te face să urăşti răul; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. 14 de la … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 2 comentarii

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 7

Proverbe 7: 4 Zi înţelepciunii: ,,Tu eşti sora mea!„ Şi numeşte priceperea prietena ta, – Psalmul 7 11 Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mînie în orice vreme. 12 Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 6

Proverbe 6: 12 Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, 13 clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele. 14 Răutatea este în inima lui, urzeşte lucrurile rele într’una, şi stîrneşte certuri. 15 De … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 5

  Proverbe 5:   1 Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea, şi pleacă urechea la învăţătura mea, 2 ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă. 22 Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 9 comentarii

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 4

Proverbe 4: 7 Iată începutul înţelepciunii: dobîndeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea. 8 Înalţă -o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa. 9 Ea îţi va pune pe cap o … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 3

Proverbe 3   3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gît, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. 4 Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 5 Încrede-te în Domnul din toată … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire și proverbe pentru blogoslavnici: 2

Proverbe 2: 1 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3 dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Lasă un comentariu

Psaltire şi proverbe pentru blogoslavnici: 1

Proverbe 1 1  Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, 2  pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; 3  pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; 4  ca să dea … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 1 comentariu

Psaltire şi Proverbe pentru blogoslavnici

DISCLAIMER – INIŢIAL ACEST PROGRAM A RULAT DIN 10 OCTOMBRIE 2010 TIMP DE O LUNĂ DE ZILE Mă bate de mai multă vreme gîndul acesta în cap. Seara citim Biblia cu toată familia. Am fost întrebat cum, voi da detalii … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | Etichetat , | 6 comentarii

Texte

Ca de obicei dimineaţa ne-am început-o cu … texte. În fiecare dimineaţă (şi aici trebuie să mărturisesc: nu eu sînt acela mai rîvnitor) soţia mă ademeneşte cu … texte … biblice. Deschide prima Scripturile şi înce să citească din verset … Continuă lectura

Publicat în Psaltire pentru blogoslavnici | 6 comentarii