Acatistul Mîntuitorului: lectură obligatorie pentru baptişti!

Aţi auzit expresia: „A da acatiste”? În mintea românului necultivat şi nedus la biserică înseamnă „dat blesteme, scris pe toacă” etc. Nu-i adevărat, termenul acatist vine din greacă şi este o cîntare de laudă care se cîntă în picioare (a-kathistos înseamnă ne-şezat, adică nu trebuie stat jos cînd se cîntă).

Scriindu-i lui CNI (unul dintre cititorii de confesiune ortodoxă de pe acest blog), mi-am dat seama că din cînd în cînd citesc şi recitesc Acatistul Mîntuitorului. Prin 1995 am spus în faţa studenţilor:

„Acatistul  Domnului nostru Isus (scris cu un singur I) Cristos (scris cu C, nu cu H) ar trebui să fie lectură obligatorie pentru fiecare baptist! Imediat după Caticheză!”

Pfuau ce mi-am tras! „Spionul ortodoxiei! Ortodoxizant” etc. Atunci s-a declanşat şi acel conflict pe care acum îl neagă unul dintre foştii mei studenţi, conflict în care a fost implicat direct. În sfîrşit … cele rele să se spele, cele bune să se-adune! Acatistul Mîntuitorului este un lucru bun! Un exerciţiu absolut necesar oricui face cu ochiul teologiei!

Dacă sînteţi în criză de creativitate în rugăciune. Iată o soluţie! Ah, veţi spune… „Psalmii nu sînt destul?”  Ba da, dar ce-ar fi ca să îţi dea paharul peste el, dacă tot vorbim de psalmi? 🙂

Deci:

Să luăm aminte:

Condacul 1Aparatorule cel mai mare si Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbavit de moartea cea vesnica, cele de lauda aducem Tie noi, robii Tai si zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurari nenumarate, de toate nevoile ne izbaveste pe noi, care-Ti cântam Tie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu miluieste-ne!

Icosul 1

Facatorule al îngerilor si Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea si limba, spre lauda preacuratului Tau nume, precum ai deschis auzul si limba celui surd si gângav de demult, ca sa graiesc si eu acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbavirea stramosilor;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse preaslavite, taria ocârmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse preaminunate, întarirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria calugarilor;
Iisuse preamilostive, dulceata preotilor;
Iisuse preaîndurate, înfrînarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria preacuviosilor;
Iisuse preacurate, mintea cea întreaga a celor curati cu fecioria;
Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea pacatosilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 2-lea

Vazând, Doamne, pe vaduva care plângea foarte si, precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea sa-1 îngroape, asa înviaza si sufletul meu cel omorât cu pacate, Iubitorule de oameni, si Te milostiveste spre mine, care-Ti cânt Tie: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Întelegerea cea neînteleasa cautând Filip sa o înteleaga, graia: Doamne, arata noua pe Tatal. Iar Tu ai zis catre dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut ca Tatal este întru Mine si Eu întru Tatal? De aceea, Tie, Celui ce esti necuprins, cu frica Îti graim:
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;
Iisuse, Împaratule cel puternic;
Iisuse, Stapâne cel îndelung-Rabdator;
Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, pazitorul meu cel preabun;
Iisuse curateste pacatele mele;
Iisuse ridica faradelegile mele;
Iisuse iarta nedreptatile mele;
Iisuse, nadejdea mea, nu ma lasa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu ma lepada pe mine;
Iisuse, Ziditorul meu, nu ma uita pe mine;
Iisuse, Pastorul meu, nu ma pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 3-lea

Iisuse, Care ai îmbracat cu putere de sus pe apostolii Tai care sedeau în Ierusalim, îmbraca-ma si pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu caldura Duhului Tau celui Sfânt, si-mi da mie sa cânt Tie cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Iisuse, Cel ce ai multime de îndurari, Care ai chemat pe vamesi si pe pacatosi si pe cei necredinciosi, nu ma trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niste mir de mult pret, primeste cântarea aceasta:
Iisuse, puterea cea nebiruita;
Iisuse, mila cea fara de sfârsit;
Iisuse, frumusetea cea prealuminata;
Iisuse, dragostea cea nebiruita;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse miluieste-ma pe mine, pacatosul;
Iisuse auzi-ma pe mine, cel zamislit întru faradelegi;
Iisuse curateste-ma pe mine, cel nascut în pacate;
Iisuse învata-ma pe mine, netrebnicul;
Iisuse lumineaza-ma pe mine, întunecatul;
Iisuse curateste-ma pe mine, întinatul;
Iisuse scoate-ma pe mine, desfrânatul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 4-lea

Vifor de gânduri îndoielnice având înlauntru, Petru se afunda; iar vazându-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup si umblând pe apa, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevarat si, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzit-a orbul, Doamne, ca Tu treci pe cale si a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluieste-ma; si chemându-l i-ai deschis ochii lui. Lumineaza cu mila Ta si ochii cei cugetatori ai inimii mele, ai celui ce graiesc:
Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, rascumparatorul celor de jos;
Iisuse, pierzatorul celor de dedesubt;
Iisuse, înfrumusetatorul fapturilor;
Iisuse, mângâierea sufletului meu;
Iisuse, luminatorul mintii mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sanatatea trupului meu;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma;
Iisuse, luminatorul meu, lumineaza-ma;
Iisuse izbaveste-ma de tot chinul;
Iisuse mântuieste-ma pe mine, nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 5-lea

Precum ne-ai rascumparat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu, Iisuse, asa ne scoate pe noi din lanturile cu care sarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupesti si prin îndemnarile spre desfrânare si prin trândavirea cea rea, pe cei ce-Ti cântam Tie: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Vazând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile si cunoscându-L pe El a fi Stapânul, s-au nevoit cu stâlpari a-I placea Lui, strigând: Osana! Iar noi aducem Tie cântare, graind:
Iisuse, Dumnezeul cel adevarat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Împaratul cel preaslavit;
Iisuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Pastorul cel prealuminat;
Iisuse, pazitorul prunciei mele;
Iisuse, îndreptatorul tineretilor mele;
Iisuse, lauda batrânetilor mele;
Iisuse, nadejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viata mea de dupa moarte;
Iisuse, linistea mea la judecata Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu ma rusina pe mine atuncea; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 6-lea

Vestirea si graiurile propovaduitorilor celor de Dumnezeu purtatori plinind-o, Iisuse, pe pamânt Te-ai aratat si cu oamenii ai vietuit, Cel ce esti neajuns, si durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu ranile Tale noi tamaduindu-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Rasarit-a în lume luminarea adevarului Tau si s-a izgonit înselaciunea cea diavoleasca, Mântuitorul nostru, ca idolii nerabdând taria Ta au cazut, iar noi, dobândind mântuire, multumire Îti aducem, cântând asa:
Iisuse, adevarul cel ce izgonesti înselaciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, Împarate, întaritorul tuturor tariilor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru mila;
Iisuse, pâinea vietii, satura-ma pe mine, cel flamând; Iisuse, izvorul întelepciunii, adapa-ma pe mine, cel însetat;
Iisuse, vesmântul cel de veselie, îmbraca-ma pe mine, cel întinat;
Iisuse acoperamântul cel de bucurie, acopera-ma pe mine, nevrednicul;
Iisuse, datatorul celor ce cer, da-mi sa plâng pentru pacatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauta, afla si sufletul meu;
Iisuse, deschizatorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticaloasa;
Iisuse, rascumparatorul pacatosilor, curateste faradelegile mele;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 7-lea

Vrând sa descoperi taina cea ascunsa din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, si ca o oaie fara de glas înaintea celor ce o tund, si ca un Dumnezeu din morti ai înviat si cu slava la ceruri Te-ai înaltat si ne-ai ridicat pe noi, care-Ti cântam Tie: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Aratat-a faptura minunata, aratându-Se noua, Facatorul; ca din Fecioara, mai presus de fire S-a întrupat si din mormânt a înviat, nestricând pecetile, si la apostoli prin usile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea minunându-ne, cu credinta graim acestea:
Iisuse, Cuvântul cel necuprins;
Iisuse, Cuvântul cel nevazut;
Iisuse, puterea cea neajunsa;
Iisuse, întelepciunea cea mai presus de cuget;
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris;
Iisuse, domnia cea nenumarata cu anii;
Iisuse, împaratia cea nebiruita;
Iisuse, stapânirea cea fara de sfârsit;
Iisuse, taria cea preaînalta;
Iisuse, puterea cea vesnica;
Iisuse, Facatorul meu, miluieste-ma;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 8-lea

Vazând straina întruparea lui Dumnezeu, sa ne înstrainam din lumea cea desarta si mintea spre cele dumnezeiesti sa o suim, ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamânt S-a pogorât, ca sa ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-i cântam Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu totul era între cei de jos, si dintre cei de sus nici cum nu S-a despartit Cel negrait, când de voie pentru noi a patimit, si cu moartea Sa moartea noastra a omorât-o, si cu învierea Sa a daruit viata celor ce-I cânta:
Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, taria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, repejunea mintii;
Iisuse, bucuria cunostintei;
Iisuse, nadejdea cea aleasa;
Iisuse, pomenirea cea preavesnica;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preaînalta;
Iisuse, dorirea mea, nu ma lepada pe mine;
Iisuse, Pastorul meu, cauta-ma pe mine;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 9-lea

Toata firea îngereasca, Iisuse, fara de încetare slaveste preasfânt numele Tau în ceruri, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi pacatosii pe pamânt, cu buze de tina, cântam: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe retorii cei mult-graitori îi vedem tacând ca niste pesti fara de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu; ca nu se pricep sa spuna cum Dumnezeu cel neschimbat petreci si om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taina ca aceasta, cu credinta graim acestea:
Iisuse, Dumnezeul cel preavesnic;
Iisuse, Împaratul împaratilor;
Iisuse, Stapânul stapânitorilor;
Iisuse, Judecatorul celor vii si al celor morti;
Iisuse, nadejdea celor fara de nadejde;
Iisuse, mângâierea celor ce plâng;
Iisuse, slava saracilor;
Iisuse nu ma judeca pe mine dupa faptele mele;
Iisuse curateste-ma dupa mare mila Ta!
Iisuse izgoneste de la mine trândavirea;
Iisuse lumineaza-mi gândul cel tainic al inimii;
Iisuse da-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 10-lea

Vrând sa mântuiesti lumea, Rasaritule al rasariturilor, venind catre apus, la firea noastra cea întunecata, Te-ai smerit pâna la moarte; drept aceea s-a preaînaltat numele Tau mai mult decât tot numele si de la toate fapturile ceresti si pamântesti auzi: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Împarate cel preavesnic, Mângâietorule cel adevarat, Hristoase, curateste-ne pe noi de toata întinaciunea, precum ai curatit pe cei zece leprosi, si ne tamaduieste pe noi, precum ai tamaduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vamesul, ca sa cântam Tie cu umilinta acestea:
Iisuse, vistiereul cel nestricat;
Iisuse, bogatia cea neîmputinata;
Iisuse, hrana cea tare;
Iisuse, bautura cea nesecata;
Iisuse, îmbracamintea saracilor;
Iisuse, folositorul vaduvelor;
Iisuse, aparatorul celor lipsiti;
Iisuse, ajutatorul celor osteniti;
Iisuse, îndreptatorul celor straini;
Iisuse, cârmaciul celor ce înoata pe mare;
Iisuse, linistea celor învaluiti;
Iisuse, Dumnezeule, ridica-ma pe mine, cel cazut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 11-lea

Cântare cu totul de umilinta aduc Tie, eu, nevrednicul, si strig Tie ca si canaaneanca: Iisuse, miluieste-ma, ca nu am fiica, ci trup, care cumplit este stapânit de diavolul si cu patimi si cu urgie este aprins, si da-mi tamaduire mie celui ce-Ti cânt: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Luminatorul cel primitor de lumina al celor dintru întunericul necunostintei, Pavel, care mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înteleptitor, si-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Asa si mie lumineaza-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce graiesc Tie:
Iisuse, Împaratul meu cel preatare;
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse, Domnul meu cel fara de moarte;
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslavit;
Iisuse, Îndreptatorul meu cel preabun;
Iisuse, Pastorul meu cel preaîndurat;
Iisuse, Stapânul meu cel preamilostiv;
Iisuse Mântuitorul meu cel preamilosârd;
Iisuse lumineaza-mi mintea cea întunecata cu patimile;
Iisuse tamaduieste-mi trupul cel ranit cu pacatele;
Iisuse curateste-mi mintea de gândurile cele desarte;
Iisuse pazeste-mi inima de poftele cele viclene;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 12-lea

Daruieste-mi har, Dezlegatorule al tuturor datoriilor, Iisuse; si ma primeste pe mine, cel ce ma pocaiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepadat de Tine, si ma cheama pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, si ma auzi pe mine, cel ce-Ti cânt Tie: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Slavind învierea Ta, Te laudam toti si credem cu Toma ca Domn si Dumnezeu esti, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui si va sa judeci viii si mortii. Atunci adica ma învredniceste sederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse, Împaratul cel mai înainte de veci, mântuieste-ma;
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmeaza-ma;
Iisuse, caldura cea iubita, încalzeste-ma;
Iisuse, acoperamântul cel mai înainte de veci, acopera-ma;
Iisuse, vesmântul cel luminat, înfrumuseteaza-ma;
Iisuse, margaritarul cel cinstit; lumineaza-ma;
Iisuse, piatra cea scumpa, straluceste peste mine;
Iisuse, soarele dreptatii, lumineaza-ma;
Iisuse, lumina cea sfânta, straluceste peste mine;
Iisuse, de durerile cele sufletesti si trupesti izbaveste-ma;
Iisuse scoate-ma din mâna potrivnicului;
Iisuse izbaveste-ma de focul cel nestins si de alte chinuri vesnice;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

Condacul al 13-lea

O, preadulce si întru-tot-îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeste acum aceasta putina rugaciune a noastra, precum ai primit cei doi bani ai vaduvei, si pazeste mostenirea Ta de vrajmasii cei vazuti si de cei nevazuti, de venirea altor neamuri asupra noastra, de neputinte si de foamete, de toate scârbele si ranile cele aducatoare de moarte, si din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toti, care cântam Tie: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

Dupa aceasta se zice iarasi Icosul întâi: Facatorul îngerilor si Doamne al puterilor… si Condacul întâi: Aparatorule cel mai mare si Doamne…

Apoi se citeste aceasta

Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
Facuta de Sfântul Isaac Sirul

Domnului sa ne rugam!
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazar si lacrimi de întristare si de milostivire ai varsat pentru dânsul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele. Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu sângele Tau, curateste sângele meu si amesteca în trupul meu mireasma trupului Tau celui de viata facator. Fierea cu care vrajmasii Te-au adapat sa îndulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau întins pe Cruce sa întinda catre Tine mintea mea cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa înalte capul meu cel palmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fara de lege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii precum a fagaduit preasfânta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea întinata în faradelegi. Duhul Tau, pe Care L-ai încredintat Tatalui când erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa Te caut. Nu am pocainta, nici umilinta care întorc pe fii la mostenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stapâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atâtea ispite si nu poate sa se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima îndurerata, ca sa pornesc cu tot sufletul în cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi înstraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sânurile Sale fara de ani si mai înainte de veci, sa înnoiasca în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am parasit, Doamne, sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine, iesi în cautarea mea. Du-ma la pasunea Ta cea duhovniceasca. Numara-ma între oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma împreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede într-însa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mângâierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri si în toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma învredniceste si pe mine, nevrednicul, cu harul si cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

VEZI AICI SURSA


Despre Marius David

soțul Nataliei, tată și proaspăt bunic
Acest articol a fost publicat în Biserica Baptista, Gînduri, In-text-esant, Meditaţii, Poezie, Pt. studenţii mei. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

48 de răspunsuri la Acatistul Mîntuitorului: lectură obligatorie pentru baptişti!

 1. Ieremia Unbelieveru zice:

  Un indiciu al micimii confratilor nostri este „neprihanita” lor aseitate. A crede ca detii monopolul adevarului este la fel de gresit precum a trai in minciuna. Nu suntem noi baptistii nici cei mai destepti, nici cei mai mari inchinatori, nici cei mai subtili hermeneuti ai tuturor timpurilor. Ar fi frumos sa ne straduim insa sa fim printre cei mai smeriti si, daca se poate, sa ne dezvatam sa mai aruncam pruncii odata cu apa murdara. Acest obicei, reflex al unor vremi triste pentru noi, protestantii romani, risca acum, intr-un context socio-cultural cu totul diferit, sa ne izoleze intr-un „sectarism” anacronic. Exista in fiecare cultura sau mediu eclesial ceva bun, ceva ce poate contribui masiv la edificiul nostru spiritual si cine se incumeta sa extraga pepita din steril, cu sudoare de regula, dar si cu multa prudenta teologica, degraba imbogatise-va!

 2. adrian zice:

  Felicitari pentru acest articol si, mai ales pentru curajul de a fi, din nou, „nerelevant” reamintindu-ne texte asa de vechi!
  Acest acastic-bijuterie este, din nefericire, „nerelevant” pentru multi crestini NP, „imbuibati” cu teologie third hand. „Nu mai spune nimic celor de azi, spunea ceva celor din secolul 4” – parca asa suna una dintre cele mai subtile teologhisiri din zilele noastre. Astazi se poarta un crestinism evisecerat, umplut cu paie ornamentale si pudrat cu sclipici.
  Acatistele nu mai au trecere – mesajul lor te silea sa stai a-kathistos fara sa fie nevoie de comanda „drepti!” a liderului de ‘lauda si inchinare’. Avem lideri din belsug, la ce bun acatistele!?

  Stiu cum e sa fii numit „spionul popilor” de catre spionii prostiei…

  • adrian zice:

   erata: crestinism eviscerat, desi s-ar putea potrivi si evi-secerat 🙂
   scuze pentru greselile de typing…

  • Marius David zice:

   Cred că acesta este un mod legitim de a face teologie. Atunci cînd raţiunea se opreşte, trebuie să Îl lăudăm pe Domnul. atnci se repornesc din nou mecanismele teologhisirii, care nu sînt departe de procesul de a găsi cuvinte potrivite pentru Dumnezeu… logoi prepoi tw Thew.

   Pun pariu că mulţi s-au plictisit la citit după primlee condace.

 3. elisa zice:

  Stiti cum citeste fiul meu ortodox psalmii ?in genunchi?
  „La voi imi zice sa sta pe scaune si priviti in fata: ca la spectacol.”
  Baptistilor ne lipseste smerenia.
  Liderii”cu frauda si intinarea” nu stiu prea multe in ce priveste evlavia.
  De multe ori stau pe strada si ascult cat de frumos se canta in catedrala.Mi-e dor de o altfel de inchinare,simpla,adevarata,curata,dar mai ales smerita,tanjesc dupa asa ceva.

 4. Virgil C. zice:

  Da, sora Elisa, smerenia lipseste. Si nu vad cum o vom capata numind ironic, sarcastic, cinic pe fratii nostri de slujba lideri cu frauda si intinarea. E usor sa ridici osanale smereniei de pe podiumul arogantei!

  • Marius David zice:

   Virgil C. Ironia este caustică. Arde precum treubuie arşi negii de pe mîini.
   Lideri de fraudă şi întinare? Hmmm, care? Ignoranţi care habar nu au de muzică, nici de muzică şi nici de pocăinţă, care repetă aceleaşi 7 cîntări la nesfîşrit şi care se bazează mai mult pe efectele tehnologiei decît pe dar de la Dumnezeu şi pe chemarea de a sluji?
   Nu generaliza cum nu generalizez nici eu. Este vorba de UNELE trupe este vorba de UNII lideri de astfel de trupe.
   Ar treubi înfiinţat un număr de telefon la fiecare fabrică de chitare, Ibanez, FEnder, un număr cu 1800.800.8000 pentru chitări abuzate în mîna acestor oameni.
   Pe aceştia îin amendez şi îi voi amenda în continuare cu hărnicie!
   Diletanţi fără chemare, care merg în faţă numai ca să îşi satisfacă mîndria şi orgoliile.

   Nu ţi se pare interesant că aceştia dispar de pe scenă imediat ce se împerechează. Este un reflex pur biologic. După ce îşi găsesc perechea, ca masculi victorioşi uită de darurile şi chemările din tinereţe fără niciun fel de problemuţă.

   • Virgil C. zice:

    Draga Marius,
    cred ca ai sesizat ca eu raspundeam cu durere unei acuzatii. Deci, irnia mea este caustica sau cea careia incercam sa ii raspund?
    Expresia incriminata nu este inventata de mine, ci preluata de la sora mentionata. Acolo vad eu generalizarea.
    Ideea cu numarul pentru reclamatii este tentanta. Dar sa nu uitam si fabricile de acordeoane, iar pe coristii care ne chinuie unde ii reclamam?

    • Marius David zice:

     acum am înțeles.
     eu iubesc acordeonul, tatăl meu cînta la acordeon și caval
     sînt anumite cîntări care numai la acordeon se opt cînta.
     pentru mine acordeonul a fost redefinit de fratele Niculiță Moldoveanu

 5. Enap zice:

  Da, ironia e caustica dar nici etichetele nu sunt de dorit… M-as simti jignit sa se vorbeasca asa despre cei din biserica noastra … pentru ca sunt buni. Pentru asta au muncit inca din clasa I-a, mai mult .. sunt productie UEO si astazi sunt profesori la liceul unde si-au inceput studiile. Tema mea este alta: excelenta lor poate indeparta multimea celor care ar dori sa slujeasca si nu indraznesc pentru ca stiu ca nu se pot ridica la un asemenea nivel.

  • Marius David zice:

   repet, Enap, n uintră sub tirul meu oamenii care fac sacrificii, Tocmai de asta sînt buni, pnetrucă sînt de la UEO. Chiar săptămîna trecutaă am avut o discuţie excelentă cu un astfelde lider de fraudă şi întinare care s-a trezit l realitate şi s-a apucat serios de studiat muzică. Îi este ruşine de trecut, parcă a trecut printr-o a doua pocăinţă.
   Mulţimea trebuie educată. Nu vă temeţi că îi pierdeţi pe amatorii de manele.
   Oamenii vor rămîne lîngă calitate, dar trebuie luat uşor.

   • Calitate nu inseamna adevar. Putem avea coruri bine pregatite, programe fara greseala si de calitate, dar nu cantari traite, inimi unite in calitate cu ceea ce reprezinta vocea.

    Impactul se vede si la sfarsit, cand oamenii spun: a fost superba cantarea, a sunat extraordinar, ingeresc. Atat. Prea putin. Trebuie sa ne asteptam la un impact spiritual mai puternic… asta urmarim, nu?

    Putem sa cantam in limbi ingeresti, o muzica ingereasca chiar, dar fara dragoste. Si, la ce ne foloseste? La ce ne foloseste ca avem programe perfecte in forma lor (indiferent de forma, ca sa generalizez), dar fara impactul de-a ne invata unii pe altii prin cantare, de a realiza o atmosfera de sfat duhovnicesc? Uneori mi se pare ca nici nu se urmareste asta.

    De acord ca muzica trebuie aleasa. De acord ca trebuie promovati oameni valorosi, de calitate in sens muzical.

    Inseamna ca daca stiu sa cant la pian, pot sa cant la pian? Inseamna ca daca sunt o persoana cu inclinatii spre o muzica mai „linistita” si de calitate in interpretare, voi fi ales lider cu muzica? Inseamna ca din moment ce stiu sa cant imi pun scaunul in fata tinerilor sau stau in picioare in fata lor, chiar daca nici macar nu am stat in picioare in apa botezului, in fata acelorasi crestini (ma refer la implicatie)? Ma duc cu gandul la acestea, pentru ca sunt realitati.

    • Marius David zice:

     corect, calitate nu înesamnă adevăr, aşa cum nici lipsa calităţii nu înseamnă adevăr. Adevărul stă şi în acordarea corectă a instrumentului. Un la la 440 este un lucru adevărat faţă de un la câteva fraţcini de ton mai jos decît cel de la octavă.
     A cînta cu un instrument dezacordat este o formă a minciunii.. involuntare.

     TRebuie să facem cu dragoste şi CA PENTRU DOMNUL adică… de calitate.

 6. Enap zice:

  Pun pariu că mulţi s-au plictisit la citit după primlee condace.

  Eu nu, si as dori o lamurire: cum sa impac credinta mea ca trupul meu este templul Duhului Sfant cu continutul condacului 11. Mai mult as vrea sa stiu daca numai mie mi se pare nepotrivita expresia „folositorul vaduvelor” din icosul 10. Folositor este adjectiv, aici este substantivat prin adaugarea articolului hotarat (ceea ce nu exista in DEX) si da impresia ca se refera la cel ce foloseste vaduvele?!!

 7. Enap zice:

  Tocmai de asta sînt buni, pnetrucă sînt de la UEO.
  -nu sunt deacord, nu e singura!
  Nu vă temeţi că îi pierdeţi pe amatorii de manele.
  – nu avem asa ceva, avem amatori de cantari din cartile negre, albastre, si mai nou din cele rossii!

  • Marius David zice:

   Nu te teme, calitatea adună oamenii cu bun simţ! Oamenii spirituali simt lucurrile spirituale şi de calitate. Pe asta aş merge şi pe faptul că Biserica are şi funcţie învăţătorească, de asemeea, creştinii autentici trebuie să fie învăţabili.
   Este şi problema distribţuiei darurilor în biserică. Nu toată lumea se pricepe la muzică şi cei care nu se pricep trebuie să admită acest lucru şi să înveţe.
   dar… este vorba de un proces lung.

 8. Marius David zice:

  Mă bucur!
  „Iisuse tamaduieste-mi trupul cel ranit cu pacatele?”
  La asta te referi?

  Folositorul văduvelor este un calc după varianta grecească…

  Înţelesul este următorul: Isus este ajutorul văduvelor. Este cel care înţelege condiţia umană cel mai bine.

  Îţi mulţumesc pentru interes!!!

 9. alterema zice:

  multumesc de acatist.

 10. Enap zice:

  Condac 11 … ci trup, care cumplit este stapânit de diavolul si cu patimi si cu urgie este aprins,

 11. mitica zice:

  am citit si eu ..cu rabdare .
  In localitatea mea nu am acces la nici un ,,radio Vocea Evangheliei”-e trist.
  In schimb ,destul de des , deschid la ,,radio trinitas”
  …..unele lucruri tin de ordinea lor interioara .Unele mesaje ,imi plac –mai ales cele rostite de Teofil Paraian [nu de mult placat la Domnul pe care l-a slujit]
  Inainte de ora 6 dimineata mai pana anii trecuti era o slujba –o rugaciune de cerere,,atotcuprinzatoare”[APARA-NE] si care apoi culmina cu expresia aceasta –
  ,,,si de razboiul dintre noi” ! AMIN

 12. Lucia zice:

  Am sa incerc si eu cu Acatistul…nu ma plictiseste… de luni incolo poate incep sa-l memorez … poate da roade. Chiar sunt intr-o criza de creativitate in rugaciune…

 13. Lucia zice:

  Am glumit. Nu chiar criza…si eu sunt pe picior de plecare si nu prea am timp sa argumentez… poate de luni incolo… sarbatori fericite in continuare! Oricum, Acatistul imi place.

 14. Ioan C. zice:

  Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma;
  Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma!

  Partea aceasta din acatist o port peste tot cu mine.
  Nu cred in talismane, dar cred in puterea credintei si a mesajului din aceasta rugaciune: Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul meu!

 15. Dragă Marius
  Nu te supăra, dar eu nu mi-i pot imagina pe aposotoli citind astfel de rugăciuni. Nu sună a Noul Testament. Sună mai degrabă a descântec din influențele grecești. Este doar o părere de nespecialist, dar eu cred că totul trebuie comparat și contextualizat cu Noul Testament.
  Sa-ti dau un exemplu: De Craciun am fost la Sacramento la o serbare interconfesionala si am ascultat cuvantarea unui preot care ne recitea clar ce se canta la ei de nunta, botez, craciun, etc. Omul se plangea ca nimeni nu este atent la liturghia lor si ca oamenii se tot uita pe pereti, la icoane si se gandesc la dansul de dupa liturghia de nunta. Am vrut sa ma ridic si sa-l intreb de ce nu explica si in biseria la fel de ,,pe intelesul oamenilor“, ci prefera sa cante o lalaiala neinteligibila. Bineinteles ca n-am facut-o. Mi-a ramas insa un gust amar, de oameni care prefera sa liturghiseasca ceea ce ascultatorii au nevoie sa asculte limpede si clar, ca pe vremea Domnului Isus si a apostolilor.
  Rugaciunea citata de tine imi suna mai degraba ca cele condamnate de Predica de pe Munte, cu cuvinte multe si rostogoliri bolborosite. Nu gasesc nici un psalm cu o astfel de ,,problematica“ si nici nu cred ca o rugaciune are nevoie sa fie o proba de rezistenta la cititor ca sa fie duhovniceasca. Sorrrrry. Scriu din revolta mea evreiasca. Stiu ca nu te superi.

  • Nicu Manta zice:

   M-au uns la suflet cuvintele mesajului dumneavoaztra frate. Era același mesaj care îmi clocotea si mie in inima …m-am abținut însă sa fac vre-un comentariu ,asta datorită faptului ca am o orientare Carismatica si nu am vrut sa tulbur apele! Însă venit de la dumneavoastră mesajul sper sa fie altfel primit. Binecuvântări!

  • Marius David zice:

   Nu numai pe acestea, frate Daniel, ci și altele. În tradiția creștină timpurie rugăciunile formale ”prefabricate” nu erau ceva străin de liturgica creștină. Cele mai vechi documente creștine ne păstrează astfel de texte.
   Noi ne-am dat cu improvizațiile pe loc, dar nu era obiceiul bisericilor așa ceva.
   Din păcate forma a ucis conținutul, așa cum face natura noastră păcătoasă de obicei.
   Scriptura ne îndeamnă să cercetăm toate lucrurile și să luăm ce este de folos și bun.
   În spiritul acesta am lansat rugăciunea cu pricina.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.