„9 meşteri mari şi cu Manole … 10” – cei 10 meşteri-demolatori ai Bisericii – Partea a III-a

Urmare de AICI

7. Desfrînatul împietrit. Le-a văzut şi le-a făcut pe toate. În pauze este personajul cel mai popular. Îşi povesteşte toate murdăriile şi necurăţiile fără mustrări de cuget. Nu se opreşte nici dacă trec doamne prin apropiere. Ştie ultimele bancuri, ultimele glume deocheate.

Efe 4:17  Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgînii, în deşertăciunea gîndurilor lor,
Efe 4:18  avînd mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.
Efe 4:19  Ei şi-au perdut orice pic de simţire, s’au dedat la desfrînare, şi săvîrşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.

Efe 4:20  Dar voi n’aţi învăţat aşa pe Hristos;
Efe 4:21  dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi,
Efe 4:22  cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
Efe 4:23  şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,

Din păcate acest fel de desfrînare în privire, vorbire şi uneori în acte ne macină bisericile.

Iată mai departe:

Efe 5:3  Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
Efe 5:4  Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire.
Efe 5:5  Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n’are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

Efe 4:29  Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
Efe 4:30  Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Desfrînare, lăcomie, necurăţie, minciună, pofte înşelătoare, amărăciune, iuţime, mînie, strigare, răutate, furturi, cuvinte stricate, toate sînt enumerate într-o avalanşă care curge spre capitolul 5.

8. Hoţul mincinos. Dacă sînt trei şuruburi pentru montat o piesă, două dispar. Îl întrebi ce s-a făcut cu ele…. Au căzut în mortar! Lucrează la distribuit ajutoare pentru săraci. Trei pachete din patru merg la copii şi nepoţi. Acest fel de personaj nu are frică nici de Dumnezeu şi nici de oameni. Este gata să fure scîndurile de cofrag şi dacă se munceşte la construirea baptisteriului de la biserică. Dacă îl confrunţi devine nervos. Hoţia cu minciuna şi agresivitatea au făcut casă bună întotdeaua.

Efe 4:24  şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. Efe 4:25  De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentrucă sîntem mădulare unii altora.
Efe 4:26  „Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n’apună soarele peste mînia voastră,
Efe 4:27  şi să nu daţi prilej diavolului.
Efe 4:28  Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

În anii 90 cadourile, sponsorizările de toate felurile ne-au împărţit şi despărţit bisericile. N-au fost rele în ele însele. Au scos numai la iveală mizeria din noi. Certuri, zavistii, mîncărimi şi jale a fost în urma descoperirii înşelătorilor. Unii s-au mutat în alte părţi şi au luat-o de la capăt. Rod precum lepra în trupul Bisericii.

9. Palavragiul prietenos. Proastă întovărăşire. E prietenos, dar nu-i prieten. Te salută creştineşte, dar nu-i frate. Pare luminos, dar este întuneric. Te va îndemna la nesupunere şi rebeliune. E mieros cu „şefii” şi cei puşi în autoritate, dar de fapt nu ascultă de nimeni. Întovărăşirea la bîrfă şi mici răutăţi distruge părtăşia frăţească.

Efe 5:6  Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
Efe 5:7  Să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei.
Efe 5:8  Odinioară eraţi întunerec; dar acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.

10. Îngîmfatul nemulţumit. E meşter. A avansat. E tot timpul nemulţumit. E mîndru şi mîndria-i va fi pricină de cădere.Vrea să reuşească cu orice preţ, dar pe calea scurtă. Vrea să dea planul gata, dar nu plăteşte preţul cerut.

Efe 6:10  Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Efe 6:11  Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului.
Efe 6:12  Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti.
Efe 6:13  De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
Efe 6:14  Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
Efe 6:15  avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii.
Efe 6:16  Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
Efe 6:17  Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu.
Efe 6:18  Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,
Efe 6:19  şi pentru mine, ca, oridecîteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvînt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,
Efe 6:20  al cărei sol în lanţuri sînt; pentruca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.

Subestimarea luptei spirituale, păstori, care ei înşişi n-au fost pregătiţi pentru bătălii autentice şi au oferit apoi proaste soluţii bisericilor, au nenorocit comunităţi întregi, crezînd că un simplu joc de paint-ball este adevărata victorie.

Aceşti meşteri manole care sînt gata să-şi sacrifice familiile pe altarul gloriei personale, de dragul „lucrării”, ziditori de soţii şi gropari de copii, nu reuşesc să găsească drumul nici într-un hol de bloc, d-apoi în călătoria exodică pe care o avem înainte prin pustie pînă să trecem spre Cel care ne aşteaptă cu răsplătirea.

Care sînt soluţiile? Soluţiile pentru ignoranţa biblică, pentru acomodarea la poftele lumeşti, pentru activismul nerodnic, conflicte, necomunicare, inimă nemulţumită, lene şi nerodire spirituală, desfrînare, furt, minciună, mîndrie?

Soluţia din Efeseni se fundamentează într-o cristologie definită trinitar. Dar despre acest lucru …. într-o altă carte.

Despre Marius David

soțul Nataliei, tată și proaspăt bunic
Acest articol a fost publicat în Biserica Baptista, inventarul stricaciunilor spirituale, Meditaţii, Predici, Pt. studenţii mei. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

4 răspunsuri la „9 meşteri mari şi cu Manole … 10” – cei 10 meşteri-demolatori ai Bisericii – Partea a III-a

 1. Pingback: O duminică frumoasă, în jurnal | Muzeul Sinelui

 2. marinelblaj zice:

  Ştiţi ce mi-a plăcut foarte, foarte mult la această predică? Faptul că am putut să ignor, chiar dacă greu, faptul că o auzeam din gura cuiva pe care îl apreciez foarte mult (iertare pentru deschiderea mărturisirii!) şi totuşi aveam sentimentul acut al reproşurilor din partea lui Dumnezeu! Faptul că ar fi trebuit să fii foarte făţarnic să nu te identifici, măcar puţin cu câte un pic din măcar câteva personaje. Poate că n-am fost din toate unii dintre noi, deşi, ucenici ignoranţi e cu neputinţă să nu fi văzut cum e, măcar până la un punct… Poate că n-am fost şi pofticioşi şi guralivi, şi activişti şi lăudăroşi, şi fitilişti şi încruntaţi şamd, dar de câte ori nu ne-a împins firea să fim măcar cu gândul pofticioşi, lăudăroşi, încruntaţi etc?
  Oglinda nu te minte niciodată, dacă ai curajul să te uiţi în ea! La fel e şi Cuvântul!
  Doare! Şi e mai bine să doară ca să ştii că trebuie încă vindecare, că desăvârşirea rămâne un ţel şi un scop şi că, iată, nu eşti singur în bătălia aceasta!
  Încă o dată, mulţumesc, frate Marius!

 3. Pingback: Încălzire globală… nesimţire locală | cetatea de piatră

 4. Pingback: Predică Marius Cruceru, Biserica “Golgota” Bujac, Arad 01 iulie 2012 | cetatea de piatră

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.