Texte incomode – Ezechiel 34

Astăzi merg la ordinarea unui drag ucenic. Mi-a fost student în grupa pe care am coordonat-o în urmă cu doi ani. Este un om deosebit şi de o fineţe sufletească şi de o temere cu Domnul rar întîlnite.

Domnul mi-a pus în suflet acest text acum într-o situaţie în care sînt pastori care vor să păstorească şi biserici care nu se lasă păstorite şi în timpul în care sînt biserici care vor a fi păstorite, dar nu voiesc păstorii să le păstorească.

Iată Cuvîntul Domnului (incomod):

Ezechiel 34:1: Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:
2: ,,Fiul omului, prooroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Prooroceşte, şi spune-le lor, păstorilor: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Vai de păstorii lui Israel, cari se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma?
3: Voi mîncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lîna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile.
4: Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n’aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpîniţi cu asuprire şi cu asprime!
5: Astfel ele s’au risipit, pentrucă n’aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor cîmpului, şi s’au risipit.
6: Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sînt risipite pe toată faţa ţării, şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!„
7: De aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvîntul Domnului!
8: ,,Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentrucă oile Mele au ajuns de jaf şi sînt prada tuturor fiarelor cîmpului, din lipsă de păstor, pentrucă păstorii Mei n’au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele„, –
9: de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuvîntul Domnului!
10: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mînile lor, nu -i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!„
11: Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta!
12: Cum îşi cercetează un păstor turma cînd este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi strînge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură.
13: Le voi scoate dintre popoare, le voi strînge din felurite ţări, şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, dealungul rîurilor, şi în toate locurile locuite ale ţării.
14: Le voi paşte pe o păşune bună, şi stîna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într’un staul plăcut, şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel.
15: Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu.„
16: ,,Voi căuta pe cea perdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.„
17: ,,Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
18: Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunei voastre? Că beţi o apă limpede, de mai turburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?
19: Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre, şi să bea ce aţi turburat voi cu picioarele voastre!`
20: Deaceea, aşa le vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,,Iată că voi judeca între oaia grasă şi oaia slabă.
21: Pentrucă aţi izbit cu coasta şi cu umărul, şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe, pînă le-aţi izgonit,
22: voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie.
23: Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul lor.
24: Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voivod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!
25: Voi încheia cu ele un legămînt de pace, şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustie, şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor.
26: Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvîntare; le voi trimete ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvîntată!
27: Pomul de pe cîmp îşi va da roada, şi pămîntul îşi va da rodurile. Ele vor fi liniştite în ţara lor şi vor şti că Eu sînt Domnul, cînd voi rupe legăturile jugului lor, şi cînd le voi izbăvi din mîna celorce le asupresc.
28: Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mînca fiarele din ţară, ci vor locui în linişte, şi nu le va mai turbura nimeni.
29: Le voi pune un răsad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară, şi nu vor mai purta ocara neamurilor.
30: Şi vor şti astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul lor, sînt cu ele, şi că ele sînt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.„
31: ,,Voi sînteţi oile Mele, oile păşunei Mele, şi Eu sînt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.„

Despre Marius David

soțul Nataliei
Acest articol a fost publicat în Biserica Baptista, In-text-esant, Pt. studenţii mei, Pătrăţoşenii, Zidul rugăciunii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

11 răspunsuri la Texte incomode – Ezechiel 34

 1. Marinel zice:

  Un text şi mai incomod dacă e citit în varianta King James sau în varianta Biblia de Iaşi, 1921, traducerea Niţulescu, folosită în special de creştinii baptişti până în 1923 (vezi în special varianta „dură” a versetului 16!)
  Domnul să-i dea noului păstor putere, înţelepciune şi dăruire în lucrare!

 2. Ș.G.Flaviu zice:

  Alt text incomod 2Samuel 12:1-14…MIELUȘAUA

  1…,,Într’o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.
  2Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.
  3Săracul n’avea nimic decît o mieluşa, pe care o cumpărase; o hrănea, şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mînca din aceeaş bucată de pîne cu el, bea din acelaş pahar cu el, dormea la sînul lui, şi o privea ca pe fata lui.
  4A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s’a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prînz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului, şi a gătit -o pentru omul care venise la el.„
  5David s’a aprins foarte tare de mînie împotriva omului acestuia, şi a zis lui Natan:,,Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.
  6Şi să dea înapoi patru miei, pentrucă a săvîrşit fapta aceasta, şi n’a avut milă.„
  7Şi Natan a zis lui David: ,,Tu eşti omul acesta!„ Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu te-am uns împărat peste Israel, şi te-am scăpat din mîna lui Saul;
  8te-am făcut stăpîn pe casa stăpînului tău, am pus la sînul tău nevestele stăpînului tău, şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atîta, aş mai fi adăugat.
  9Pentruce dar au dispreţuit tu cuvîntul Domnului, făcînd ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie…, Hetitul; ai luat de nevastă pe nevastă-sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
  10Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentrucă M’ai dispreţuit, şi pentrucă ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.`
  11Aşa vorbeşte Domnul. ,Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta, şi voi lua de subt ochii tăi, pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.
  12Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucru acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.„

  13David a zis lui Natan: ,,Am păcătuit împotriva Domnului!„ Şi Natan a zis lui David: ,,Domnul îţi iartă păcatul…, nu vei muri.
  14Dar, pentrucă ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să -L hulească, săvîrşind fapta aceasta, fiul care ţi s’a născut, va muri.„…

 3. Eli Sav zice:

  Cred ca era bine să fie specificat: fratele care a fost odinat păstor, il cheama Beni Hamza.
  A fost ales păstorul bisericii din Gurbediu.

 4. AlexB zice:

  16: ,,Voi căuta pe cea perdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.“

  IN GBV scrie „Dar voi NIMICI pe cele grase”. Tot asa si in KJV. 🙂

 5. barthimeu zice:

  Cu bună-voinţa „ordinatorului” ( să nu ne gândim doar la computer!), la capitolul menţionat de el, am putea ataşa şi pe cel din capitolul 2. Nu de alta, dar realitatea zilelor noastre reclamă o astfel de încurajare la credincioşie a noilor lucrători ,cu ocazia „lansării lor la apă” .

  Aşadar curaj şi credincioşie pe câmpul plin cu…”neruşinaţi şi cu inima împietrită”, cu „mărăcini şi spini”, cu „scorpioni” şi „îndărătnici”.

 6. Ș.G.Flaviu zice:

  Pt. Alex B. și alții interesați : )

  EZECHIEL 34:16 (TRADUCERI COMPARATE, E-sword, am subliniat cu majuscule cuvântul comparat)

  (HOT) את־האבדת אבקשׁ ואת־הנדחת אשׁיב ולנשׁברת אחבשׁ ואת־החולה אחזק ואת־השׁמנה ואת־החזקה אשׁמיד ארענה במשׁפט׃

  (LXX) Τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος.

  (Vulgate) quod perierat requiram et quod abiectum erat reducam et quod confractum fuerat alligabo et quod infirmum erat CONSOLIDABO et quod pingue et forte custodiam et pascam illas in iudicio

  (Romania Dumitru Cornilescu Translation 1921 RDCT) „Voi căuta pe cea perdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, şi voi întări pe cea slabă. Dar voi PĂZI pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.”

  (Romanian Orthodox Bible ROB) Oaia pierdută şi rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi lega şi pe cea bolnavă o voi întări, iar pe cea grasă şi tare o voi PĂZI şi voi păstori cu dreptate.

  (KJV) I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will DESTROY the fat and the strong; I will feed them with judgment.

  (KJVR) I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will DESTROY the fat and the strong; I will feed them with judgment.

  (ASV 1901) I will seek that which was lost, and will bring back that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but the fat and the strong I will DESTROY ; I will feed them in justice.

  (BBE1965) I will go in search of that which had gone wandering from the way, and will get back that which had been sent in flight, and will put bands on that which was broken, and give strength to that which was ill: but the fat and the strong I will give up to DESTRUCTION; I will give them for their food the punishment which is theirs by right.

  (CEV) to look for those that are lost and bring back the ones that wander off, to bandage those that are hurt and protect the ones that are weak. I will also SLAUGHTER those that are fat and strong, because I always do right.

  (ESV) I will seek the lost, and I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I will feed them in justice.

  (FDB) La perdue, je la chercherai, et l’égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai: mais je DETRUIRAI la grasse et la forte. Je les paîtrai avec jugement.

  (HNV) I will seek that which was lost, and will bring back that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but the fat and the strong I will DESTROY; I will feed them in justice.

  (IRL) Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma DISTRUGGERO la grassa e la forte: io le pascerò con giustizia.

  (LBLA) Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma; pero DESTRUIRE la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia.

  (LITV) I will seek the lost, and I will return the banished. And I will bind up the broken, and I will make the weak strong. But I will DESTROY the fat and the strong, I will feed them with judgment.

  (RST1876) Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде.

  (SRV 1909) Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma: mas á la gruesa y á la fuerte DESTRUIRE. Yo las apacentaré en juicio.

  (SSE) Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y fortaleceré la enferma; mas a la gruesa y a la fuerte DESTRUIRE. Yo las apacentaré en juicio.

  (Webster 1833) I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will DESTROY the fat and the strong; I will feed them with judgment.

  (YLT 1898) The lost I seek, and the driven away bring back, And the broken I bind up, and the sick I strengthen, And the fat and the strong I DESTROY, I feed it with judgment.

  • Marinel zice:

   Poate ar fi bine să ne lămurească cineva în temă (de specialitate) de unde această deosebire! Mi se pare mie sau în traducerile ce ţin de lumea ortodoxă se merge pe varianta „voi păzi… voi întări”, iar în celelalte pe varianta „voi distruge”?

  • AlexB zice:

   Multumesc.

   Oricum, si contextul sugereaza ca varianata correcta este cea cu „nimici”.

   Vezi versetele 21 si 22.

   21: Pentrucă aţi izbit cu coasta şi cu umărul, şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe, pînă le-aţi izgonit,
   22: voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.