Simpozionul Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană» Ediţia a II‑a, Iaşi, 4‑5 noiembrie 2011 program

Vineri, 4 noiembrie 2011

Orele 9.00‑13.30

 

Deschiderea lucrărilor simpozionului

Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

9.00‑9.30: Alocuţiuni:

Acad. Viorel Barbu, Preşedinte al Filialei din Iaşi a Academiei Române

Prof. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi

Prof. dr. pr. Gheorghe Popa, Prorector al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi

Prof. dr. Gheorghe Popa, Prorector al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi

Prof. dr. Ştefan Avădanei, Decan al Facultăţii de Litere

Prof. dr. Elsa Lüder, Universitatea din Freiburg, Germania

Prof. dr. Andrei Hoişie, Director al Editurii Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi,

Prof. dr. Eugen Munteanu, Director al Institutului de Filologie Română «A. Philippide» din Iaşi

9.30‑ 10.30: Lansarea volumelor:

Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2011.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars 9: Paralipomenon I, Paralipomenon II, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2011.

Prezintă: prof. dr. pr. Gheorghe Popa, prof. dr. Eugen Munteanu

10.30‑11.00: Pauză de cafea

11.00‑12.00: Comunicare în plen

Prof. dr. Claudio García Turza (Instituto Orígenes del Español, Universidad de La Rioja, Spania), El proyecto de las Biblias hispanicas

12.30‑13.30: Lansarea volumului: Eugeniu Coşeriu, Istoria filosofiei limbajului, Humanitas, Bucureşti, 2011 (la Librăria Humanitas, Str. Banu nr 8, colţ cu Lăpuşneanu; vor vorbi: dr. Lidia Bodea, prof. dr. Ştefan Afloroaei, prof. dr. Eugen Munteanu)

13.30‑15.00: Pauză de masă

Vineri, 4 noiembrie 2011

Orele 15.00‑19.45

Comunicări pe secţiuni

 

Filologie biblică. Traductologie

Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

Moderator: Prof. dr. Ioana Costa

Secretar: Drd. Alina Camil

15.00‑15.25: Prof. dr. Ioana Costa (Universitatea din Bucureşti), „Fiiul omului, stăi pre picioarele tale. Traducerea vocativului în Iez. 2:1-47:6

15.25‑15.50: Conf. dr. Marian Ciucă (Universitatea din Bucureşti), Influenţa originalului grecesc în Biblia lui Şerban – Evanghelia după Matei

15.50‑16.15: Lect. dr. Emanuel Conţac (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti), Fidela, o traducere românească fidelă a versiunii King James 1611

16.15‑16.40: Lect. dr. Wilhelm Tauwinkl (Universitatea din Bucureşti), Înrîurirea plurivalenţei semantice a terminologiei religioase româneşti asupra evaluării acurateţei unei traduceri a Sfintei Scripturi

16.40‑17.00, Dr. Dionisie (Policarp) Pîrvuloiuî (Comisia Patristică a Patriarhiei Române), Titlu urezervat.

Pauză de cafea: 17.00‑17:30

17.30‑17.55: Drd. Alina Camil (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Aspecte ale evoluţiei termenilor vechi prezenţi în Liturghier. Tradiţie vs. inovaţie

17.55‑18.20: Drd. Anuţa‑Rodica Ciornei (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi), Aspecte privind echivalarea termenilor fitonimici în vechile versiuni biblice româneşti

18.20‑18.45: Ştefănică Dragoş (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti,), Gal. 5:12 între imprecaţie şi ironie. Avatarurile în tradiţia biblică românească ale unei remarci polemice a Sf. Apostol Pavel

18.45‑19.10: Drd. Cristina-Mariana Lungu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Problematica traducerii unor nume de animale în tradiţia biblică românească

19.10‑19.30: CS. dr. Maria Moruz, asist. univ. dr. Mihai-Alex Moruz (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Alinierea semiautomată a cuvintelor din B1688, Ms. 45 şi Ms. 4389

19.30‑19.45: CS III dr. Dana-Luminiţa Teleoacă (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Bucureşti), Inovaţii lexicale în textul biblic actual

20.00: Cina comună, restaurantul «Gaudeamus»

Vineri, 4 noiembrie 2011

Orele 15.00‑19.30

Comunicări pe secţiuni

Hermeneutică biblică

Sala de lectură a Bibliotecii Filialei din Iaşi a Academiei Române

Moderator: Lect. dr. Valeriu Gherghel

Secretar: Dr. Sabina Rotenştein

15.30‑15.50: Lect. dr. Valeriu Gherghel (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Cântarea cântărilor, 2:1: o controversă exegetică

15.50‑16.10: Dr. Marius Cruceru (Universitatea «Emanuel» din Oradea), Ironia, o posibilă cheie hermeneutică în interpretarea Predicii de pe Munte, Evanghelia după Matei, capitolele 5-7.

16.10‑16.30: Lect. drd. Costel Ghica (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Înţeles şi interpretare în epistolarul paulin

16.30‑16.50: Lect. dr. Iulian Faraoanu (Institutul Teologic Romano‑Catolic din Iaşi), Folosirea originală a Scripturilor sacre în Apocalips. Dificultăţi şi tentative de răspuns

16.50‑17.00: Dr. Silviu Lupaşcu (Institutul de istorie a religiilor din Bucureşti), Un comentariu la Facerea, 17:20. Cei doisprezece prinţi ai fiilor lui Işmael şi Apocalipsa lui Sergius Bahīrā

 

Pauză de cafea: 17.00‑17.30

17.30‑18.00: Lect. dr. Tarciziu-Hristofor Şerban (Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi), Metafora biblică: de la figură de stil la revelaţie divină

18.00‑18.30: Drd. Sorin Zahiu (Universitatea Naţională şi Capodistriană din Atena), Lc. 17:20b – metaV parathrhvseo” contribuţie hermeneutică şi propunere de traducere

18.30‑19.00: Drd. Francisca Simona Kobielski (Universitatea din Bucureşti), Exegeza Noului Testament. Parabolele (Lc. 15)

19.00‑19.30: Drd. Ana Vaipan-Bobu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Tradiţia patristică — reper şi criteriu de interpretare a textelor sacre

20.00: Cina comună, restaurantul «Gaudeamus»

Sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Orele 9.00‑14.00

Comunicări pe secţiuni

Filologie biblică. Traductologie

Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

 

Moderator: Prof. dr. Eugen Munteanu

Secretar: Drd. Ana-Veronica Catană-Spenchiu

9.00‑9.25: Drd. Iosif Camară, Elena Camară (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Transpunerea conceptului „împărăţie“ în câteva traduceri europene ale rugăciunii „Tatăl nostru“

9.25‑9.50: Asist. dr. Mihai Ciurea (Universitatea din Craiova), Ediţii critice moderne ale Noului Testament în limba greacă

9.50.‑10.15: Lect. dr. Octavian Gordon (Universitatea din Bucureşti), Despre abrevierea cărţilor biblice în limba română. Contribuţii la întocmirea unui set de norme de abreviere

10.15‑10.35: Dr. Lucia‑Gabriela Munteanu (Şcoala Normală «Vasile Lupu» din Iaşi), Funcţii textuale ale lexemelor din câmpul lexical‑semantic verba dicendi în „Biblia Vulgata“  de la Blaj (1760‑1761)

10.35‑11.00: CS dr. Mădălina Ungureanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), De la Vechiul Testament la parimiar: parimiile vecerniei de la 1 septembrie

 

Pauză de cafea: 11.00‑11.30

11.30‑12.00: Prof. dr. Eugen Munteanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Bestiariu biblic. Câteva hapax legomena

12.00‑12.30: Drd. Ana-Veronica Catană-Spenchiu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Biblia de la Blaj (1795) şi problematica traducerii

12.30‑13.00: Prof. dr. Mihai Valentin Vladimirescu (Universitatea din Craiova), Instrumentar electronic pentru traducătorul şi exegetul contemporan al Sfintei Scripturi

13.00‑13.30: Asist. cercet. dr. Iosif Tamaş (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Prin Sfânta Scriptură îi facem lui Dumnezeu loc în spaţiul public românesc

13.30‑14.00: CS III dr. Mioara Dragomir (Institutul de Filologie Română «A. Philippide din Iaşi), Verbul a (se) voiera şi familia sa lexicală în Ms. BAR 45 – o foarte probabilă relaţie cu manuscrisul iniţial al traducerii biblice a lui Nicolae Milescu Spătarul

Sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Orele 9.00‑14.00

Comunicări pe secţiuni

 

Istoria receptării textelor sacre

Sala de lectură a Bibliotecii Filialei din Iaşi a Academiei Române

Moderator: Lector dr. Bogdan Creţu

Secretar: Drd. Silvia Chiosea

9.00‑9.30: Lect. dr. Bogdan Creţu (Academia Română, Filiala Iaşi), Atitudini medievale privind animalul. De la bestiarul Bibliei la gândirea simbolică

9.30‑10.00: CS II dr. Iuliana Băncescu (Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Bucureşti), Receptarea Bibliei în Transilvania, în epoca de după Uniaţie. Pricesne pe teme biblice

10.00‑10.30: Conf. dr. Ana Ghilaş (Universitatea de Stat din Chişinău), Motive biblice în proza şaizeciştilor. Valenţe estetice şi sociale

10.30‑11.00: Conf. dr. Felicia Dumas (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Motive biblice în Acatistul Buneivestiri

 

Pauză de cafea: 11.00‑11.30

11.30‑11.55: CS III dr. Mioara Dragomir (Institutul de Filologie Română «A. Philippide din Iaşi), Modalităţi de transmitere a mesajelor biblice în romanul Antichrist, de Ion Gheţie

11.55‑12.20: Prof. dr. pr. Iosif Bisoc (Institutul Teologic Romano-Catolic Frnaciscan, Roman), Contribuţia şcolii franciscane la interpretarea Sfintei Scripturi

12.20‑12.45: Conf. univ. dr. Gabriel Mardare (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) „Darul limbilor” şi energia punerii în cuvânt la Sfântul Pavel. O abordare neopragmatică a asumării rolului de apostol

12.45‑13.10: Drd. Diana Darabană (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Stilizarea citatului biblic în publicistica eminesciană

13.10‑13.35: Lect. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea din Bucureşti), Limitele comunităţii în provincia persană Yehud

13.35‑14.00: Drd. Silvia Chiosea (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Inserţii biblice într‑un panegiric greco-român adresat lui Constantin Brâncoveanu


Sâmbătă, 5 noiembrie 2011, orele 14.00

Închiderea lucrărilor Simpozionului

Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

Adunarea Generală a

Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică

din România

Despre Marius David

soțul Nataliei, tată și proaspăt bunic
Acest articol a fost publicat în Conferinte, Greaca, MLD, Periegeza. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.