Legistlaţie utilă pentru viaţa cultelor

Îi mulţumesc domnului Ionuţ Nistor pentru excelenta listă pusă la dispoziţie:

Legislaţie uzuală culte

05.03.2012

o       Drept bisericesc

1.      Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;

2.      Hotărârea Guvernului nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România;

3.      Hotărârea Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional ,,Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”;

4.      Decretul  nr. 718 /1956 pentru infiintarea caselor de pensii si ajutoare in cadrul cultelor din Republica Populara Romana;

5.      Regulamentul intern privind raporturile de muncă din cadrul Cultului Creştin Baptist din România- 2009;

6.      Regulamentul (statutul) de organizare şi funcţionare a Casei de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România- 2009;

o       Protecţia patrimoniului

7.      Legea din 31/07/1929 asupra contabilitatii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public;

8.      Legea nr. 82/1991 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare – Legea contabilităţii;

9.      Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare – Legea Arhivelor Naţionale;

10.  Legea nr. 501/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut  cultelor religioase din România;

11.  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

12.  Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare – Codul Fiscal al României;

13.  Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

14.  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 (republicată) privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

15.  Ordinul M.F. nr. 1591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia;

16.  Ordinul M.F.P. nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene;

17.  Ordinul M.F. nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

18.  Ordinul  M.E.F.  nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

19.  Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 

o       Sănătate și igienă publică

 

20.  Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă si sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

o       Dreptul muncii și al asigurărilor sociale

 

21.  Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare – Codul Muncii al României;

22.  Legea nr. 195 (republicată) din 2001 cu modificările şi completările ulterioare- Legea voluntariatului;

23.  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

24.  Legea nr. 49/2010 privind unele masuri în domeniul muncii si asigurărilor sociale;

25.  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

26.  Hotărârea Guvernului nr. 174 din 20/02/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

27.  Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de munca;

28.  Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

29.  Hotărârea nr. 500 din 18/05/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

30.  Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

31.  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurării unor categorii de persoane in sistemul public de pensii;

32.  Ordonanţa de urgenţã nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncã;

33.  Ordinul 1730 din 20 noiembrie 2009-Instrucţiuni din 20/11/2009 pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional publica in anexa o lista LISTA instituţiilor care gestionează şi administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public

34.  Ordinul Ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1918 din 25/07/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

 

o       Sprijin financiar pentru unităţile de cult

 

35.  Legea nr.125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

36.  Legea nr. 128/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România;

37.  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

38.  Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

39.  Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

40.  Ordinul  Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

 

 

o       Apărarea împotriva incendiilor

 

41.  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

42.  Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

43.  Ordinul comun al M.C.P.N. si M.A.I. nr. 2338-28/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;

 

o       Securitatea  şi sănătatea  în muncă

44.  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

45.  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în muncă nr. 319/2006;

 

o       Invatamant

 

46.  Legea nr. 1/ 2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

o       Asociatii si fundatii

 

47.  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consilier juridic, Ion Nistor

 

 

 

Despre Marius David

soțul Nataliei
Acest articol a fost publicat în Biserica Baptista, utile. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.